Bolsas de plástico

Contenedores 1

Contenedores 2

Contenedores 3

Correcta disposición residuos

Reciclaje de botellas de plástico 2

Reciclaje de papel

Reciclaje de papel 2

Reciclar en casa

Separación residuos en casa